Jaki środek na T2 w pszenicy wybrać, czyli zabieg na liść flagowy zbóż

Jaki środek na T2 w pszenicy wybrać, czyli zabieg na liść flagowy zbóż

Liść flagowy decyduje o wysokości plonu w przedziale od 43% do ponad 50%  zależnie od uprawianego gatunku zbóż. W zależności od stanu plantacji oraz występującej presji chorób zabieg T2 wykonuje się, gdy rośliny osiągną fazę rozwoju BBCH 37-39. Wiele czynników wpływa na decyzję o wyborze produktu a w konsekwencji o skuteczności ochrony. Postaramy się teraz opisać co jeszcze można zrobić wiosną, w pełni wegetacji naszej plantacji.

Jak przygotować planację zbóż do zabiegu T2

Ważne jest, aby przeanalizować, jakie zagrożenia chorobami występowały na danym polu w przeszłości oraz w jakim stopniu zrealizowaliśmy nasze założenia jesienią i wczesną wiosną. Ocena stanu plantacji opierać się musi o lustrację polową, którą najlepiej jest przeprowadzać co najmniej raz w tygodniu. Kondycja roślin i jej zdrowotność w dużej mierze zależy oczywiście od wielu czynników, w tym takich, które są poza naszą kontrolą; przebieg pogody, temperatury, nadmiar lub deficyt wody.

Są jednak też takie elementy produkcji, którymi możemy skutecznie zarządzić. Mowa tu o zasobności gleby w makro i mikroskładniki, która ma fundamentalny wpływ na odżywianie roślin co przekłada się na ich wigor oraz podatność na choroby i żerowanie szkodników. Zasobność gleby i poziom odżywienia roślin można ocenić na wiele sposobów. Począwszy od metody organoleptycznej porównując kolor liścia flagowego i podflagowego, poprzez wykorzystanie urządzeń (ręcznych, montowanych na traktorach, itp) analizujących odżywienie liścia w azot, a kończąc na analizie pobranego materiału roślinnego. Więcej szczegółów należy poszukać w instrukcjach producentów tych urządzeń i opracowaniach naukowych jak na przykład “Metodyki Integrowanej uprawy zbóż” (IOR-PIB).

Odżywienie roślin to nie tylko azot, ale także potas i fosfor oraz wiele mikroelementów, których niedobór można jeszcze korygować nawożeniem dolistnym. Dla lepszego odżywienia roślin można wykorzystać nie tylko nawozy, ale również preparaty mikrobiologiczne, które oprócz efektu fitosanitarnego korzystnie wpływają na wiele procesów realizowanych przez rośliny uprawne.

Rośliny reagują na stres biotyczny i abiotyczny w zależności od swojego odżywienia, a także od cech odmianowych, które są określane przez hodowców i sprawdzane w doświadczeniach prowadzonych przez niezależne jednostki badawcze.

Jaki środek na T2 w pszenicy zamiast fungicydów?

Preparaty mikrobiologiczne to bardzo zróżnicowana grupa pod względem funkcjonalności. BioRace Sl od firmy AgroBiotics to preparat, który wykazuje wysoką skuteczność działania fitosanitarnego. Jest szczególnie przydatny do zastosowania w terminie T2 (BBCH 37-39), rekomendowany jest do zastosowania we wczesnym terminie.

Korzyści ze stosowania BioRace SL nie ograniczają się tylko do działania fitosanitarnego i mitygowania stresu powodowanego przez grzyby patogeniczne, sprawców głównych chorób w fazie rozwijania się liścia flagowego. Preparat mikrobiologiczny BioRace SL stymuluje wydzielanie fitohormonów takich jak auksyny, gibereliny, cytokininy, stymuluje wzrost roślin zbóż. Dzięki lepszemu wigorowi efektywniej pobierane są składniki odżywcze, a rośliny są bardziej odporne na atak patogenów. Zasiedlenie rośliny oraz ryzosfery przez bakterie ogranicza możliwości grzybów patogenicznych do infekcji. 

Wśród głównych chorób, jakie mogą zaatakować liść flagowy to septorioza liści, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, a zwłaszcza w ostatnich latach rdza żółta. Rośliny pozbawione powierzchni asymilacyjnej wydadzą niższy plon o znacznie gorszych parametrach jakościowych takich jak gęstość nasypowa, wyrównanie nasion, zawartość białka i glutenu i wiele innych. Porażone liście to także potencjalne źródło dalszych infekcji na pojawiających się na kłosie. Porażone ziarniaki to potencjalny problem w przechowywaniu i odsprzedaży uzyskanego plonu.

Preparat mikrobiologiczny BioRace SL
Występowanie objawów chorób na poszczególnych organach pszenicy     
Choroba Korzeń Źdźbło Liść Pochwa liściowa Kłos Ziarno
Brunatna plamistość liści
(Pyrenophora tritici-repentis)
++++
Czerń zbóż (Alternaria spp., Cladosporium spp., Epiccocum spp., Ascochyta spp.)++
Fuzarioza kłosów
(Fusarium spp.)
++
Fuzarioza liści
(Fusarium spp.)
+
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (Fusarium spp.)+++
Łamliwość źdźbła zbóż
(Oculimacula spp.)
++
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
(Blumeria graminis)
++++
Ostra plamistość oczkowa
(Ceratorhiza cerealis, Rhizoctonia solani)
+++
Pleśń śniegowa
(Microdochium nivale)
+++
Rdza brunatna pszenicy
(Puccinia recondita)
++++
Rdza źdźbłowa zbóż i traw
(Puccinia graminis)
 ++
Rdza żółta (Puccinia
striiformis)
++++
Septorioza paskowana liści pszenicy
(Mycosphaerella graminicola)
+
Septorioza plew
(Phaeosphaeria nodorum)
++++++
Sporysz zbóż i traw
(Claviceps purpurea)
++
Śnieć cuchnąca pszenicy
(Tilletia caries)
++
Śnieć karłowa pszenicy
(Tilletia controversa)
++
Głownia pyląca pszenicy
(Ustilago tritici)
++
Zgorzel podstawy źdźbła
(Gaeumannomyces graminis)
+++
Zgorzel siewek
(kompleks patogenów)
+++
Źródło: Metodyka integrowanej ochrony pszenicy Korbas i wsp. (2015, 2016); Weber i Kryczyński (2011) Instytut Ochrony Roślin Poznań     

Jaki środek na T2 w pszenicy — BioRace SL

BioRace SL jest dostępny w płynnej formie, gotowy do użycia bez konieczności wcześniejszego przygotowanie cieczy roboczej. 

Po zastosowaniu działa niemal od razu, ponieważ zawiera żywe szczepy bakterii. Co wyróżnia preparaty mikrobiologiczne od tradycyjnych fungicydów, to ich złożone i wszechstronne oddziaływanie oraz to, że są one jakby “żywą fabryką”, która stale współdziała z rośliną.

Syntetyczne fungicydy dostarczają jednorazowo dużą ilość substancji aktywnej, co może często prowadzić do uszkodzeń roślin, zwłaszcza w sytuacji stresu abiotycznego.

Aplikacja fungicydów jest często problematyczna ze względu na duże wahania temperatur oraz występującą często w naszych warunkach suszę. Produkty chemiczne zwalczają choroby, ale jednocześnie powodują stres w roślinie, przez co mogą one nie w pełni wykorzystać swój potencjał plonotwórczy. 

BioRace SL jest łatwy w użyciu i nie powoduje negatywnych reakcji roślin, nawet w warunkach stresu abiotycznego. Ponadto, bakterie obecne w ryzosferze łagodzą stres związany z nadmiernym zasoleniem gleby, które może być spowodowane przez stosowanie nawozów sztucznych, zwłaszcza dużych ilości azotu.

6 marca, 2024