Convert WG

  • Przyspiesza rozkład resztek i zwiększa żyzność gleby
  • Zwiększa ilość dostępnych form NPK
  • Wspiera naturalne mechanizmy odporności kolejnej uprawy na grzyby, w tym na Fusarium
Convert preparat mikrobiologiczny

Termin zabiegu
Zalecana dawka [kg/ha]Dawka wody [l/ha]Rekomendowana ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym
Po zbiorze rośliny uprawnej na ściernisko i resztki pożniwne zbóż, kukurydzy i rzepaku oraz po zbiorze pozostałych roślin uprawnych1,0 – 1,5200-3001
 

Wzrost dostępność NPK i żelaza

Bakterie zawarte w Convert® WG wpływają na wiele złożonych procesów biochemicznych w glebie, których efektem jest zwiększenie ilości dostępnych dla roślin składników pokarmowych .

bakterie convert wg

Zrealizowanie wszystkich funkcjonalności produktu Convert® WG możliwe jest dzięki bardzo wysokiej aktywności szczepów bakterii z rodzaju Bacillus sp. wchodzących w skład produktu. Jednym z najważniej- szych parametrów będących miarą aktywności mikroorganizmów jest BZT – biologiczne zapotrzebowanie na tlen. Im większe zapotrzebowanie na tlen tym większa jest aktywność mikroorganizmów.

Convert WG ulotka

Podstawowe cechy Arcton WG

Forma

WG – granule do przygotowania zawiesiny wodnej

Bez GMO

Technologia produkcji

Nie zawiera bakterii modyfikowanych genetycznie

Skład produktu

Skład produktu

2 szczepy Bacillus sp., każdy w ilości 108 jtk/g

Bez GMO

Przygotowanie cieczy opryskowej

Nie wymaga wcześniejszego namnażania

Zainteresowany Convert WG?

Skontaktuj się z Agrobiotics

tel: +48 716 911 100

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy Osadkowski