Uprawy

Zboża ozime

pszenica ozima, pszenica ozima durum, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, owies ozimy, żyto ozime, orkisz ozimy

Zboża ozime

pszenica jara, pszenica jara durum, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, żyto jare, orkisz jary

Terminy aplikacji

Zastosowanie rekomendowanej technologii umożliwia prowadzenie plantacji zbóż bez konieczności stosowania zabiegów fungicydowych wykonywanych konwencjonalnymi środkami ochrony roślin.

Fazy rozwoju roślin

Arcton WG – aplikację zalecamy z 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do standardowych zabiegów fungicydowych.

BioRace SL – aplikację zalecamy przeprowadzić w analogicznym okresie, jak standardowe zabiegi fungicydowe.