pszenica ozima, pszenica ozima durum, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, owies ozimy, żyto ozime, orkisz ozimy

pszenica jara, pszenica jara durum, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, żyto jare, orkisz jary

Terminy aplikacji

Zastosowanie rekomendowanej technologii umożliwia prowadzenie plantacji zbóż bez konieczności stosowania zabiegów fungicydowych wykonywanych konwencjonalnymi środkami ochrony roślin.

Arcton WG – aplikację zalecamy z 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do standardowych zabiegów fungicydowych.

BioRace SL – aplikację zalecamy przeprowadzić w analogicznym okresie, jak standardowe zabiegi fungicydowe.

Podstawowe cechy Arcton WG

Forma
WG – granule do przygotowania zawiesiny wodnej
Skład produktu
3 szczepy Bacillus sp., każdy w ilości 108 jtk/g
BEZGMO
Technologia produkcji
Nie zawiera bakterii modyfikowanych genetycznie
Przygotowanie cieczy opryskowej
Nie wymaga wcześniejszego namnażania

Podstawowe cechy BioRace SL

Forma
SL – ciecz do sporządzenia roztworu wodnego
Skład produktu
2 szczepy Pseudomonas sp., każdy w ilości 108 jtk/g
BEZGMO
Technologia produkcji
Nie zawiera bakterii modyfikowanych genetycznie
Przygotowanie cieczy opryskowej
Nie wymaga wcześniejszego namnażania