Convert preparat mikrobiologiczny
Biorace preparat mikrobiologiczny
Preparat Mikrobiologiczny Arcon

Prowadzenie upraw rolniczych w systemie rolnictwa konwencjonalnego dla osiągnięcia optymalnego poziomu plonowania wymaga użycia środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych. Stosowanie tych rozwiązań nie sprzyja dbałości o środowisko naturalne, a raczej prowadzi do jego systematycznej degradacji. W związku z tym niezbędne jest poszukiwanie produktów, które dużym stopniu mogą zastąpić syntetyczne i obciążające środowisko produkty. Takim rozwiązaniem są preparaty mikrobiologiczne, które umożliwiają prowadzenie plantacji i uzyskanie zadowalających plonów przy ograniczeniu aplikacji nawozów sztucznych czy środków ochrony roślin.

Preparaty mikrobiologiczne w swoim składzie zawierają mikroorganizmy pochodzące z różnych ekosystemów. Wykazują one zróżnicowaną funkcjonalność począwszy od przyspieszenia rozkładu resztek pożniwnych oraz działanie fitosanitarne, poprzez budowanie mechanizmów naturalnej odporności na choroby, a kończąc na wiązaniu azotu atmosferycznego i udostępnianiu go dla roślin uprawnych. Zastosowanie właściwie dobranych preparatów mikrobiologicznych umożliwia ograniczenie negatywnego odziaływania produkcji polowej na środowisko naturalne. W wielu przypadkach możliwe jest też zmniejszenie nakładów na zabiegi agrotechniczne, co wydatnie zwiększa efektywność ekonomiczną upraw.

Preparaty mikrobiologiczne z firmy AgroBiotics zawierają ściśle wyselekcjonowane szczepy bakterii. Są one odpowiednio dobrane dla konkretnego produktu, jego terminu aplikacji oraz umiejscowienia w programie agrotechniki. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie działania pozwalającego na ograniczenie stosowania syntetycznych rozwiązań np. w postaci środków ochrony roślin.

Preparaty mikrobiologiczne AgroBiotics

Firma AgroBiotics opracowała i produkuje preparaty mikrobiologiczne przeznaczone przede wszystkich dla rolników prowadzących uprawy w systemie konwencjonalnym. Jednak z racji tego, że produkty AgroBiotics zawierają szczepy bakterii pochodzące ze środowiska naturalnego mogą one być również aplikowane w rolnictwie ekologicznym. Możliwość stosowanie w rolnictwie ekologicznym została potwierdzona odpowiednim Świadectwem kwalifikacji wydawanym przez IUNG w Puławach.

Cechą wspólną Arcton WG, BioRace SL i Convert WG jest odpowiednio dopracowana forma użytkowa. Preparaty te mogą być bez wcześniejszego namnażania dodawane bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza w celu przygotowania cieczy roboczej. Szybkość wykonania cieczy roboczej umożliwia wykonywanie zabiegów bez przestojów z optymalnym wykorzystaniem sprzętu i okna aplikacji.

Preparaty mikrobiologiczne Arcton WG i BioRace SL

Preparaty te mogą być wykorzystywane do wspomagania odporności roślin takich jak pszenica, pszenica durum, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies i orkisz – zarówno w przypadku odmian jarych, jak i ozimych.

Zastosowanie produktów mikrobiologicznych umożliwia całkowitą lub częściową rezygnację z aplikacji syntetycznych fungicydów bez obaw o zdrowotność zbóż. Produkty budują naturalny system biologicznej odporności roślin uprawnych przez grzybami patogenicznymi.

Arcton WG

Preparat bakteryjny zawierający odpowiednio wyselekcjonowane szczepy z rodzaju Bacillus. Szczep pochodzący z wysp Antarktyki ma zdolność do namnażania się w szerokim zakresie temperatur: od wartości ujemnych do +30°C oraz wykazuje tolerancję na promieniowanie UV. Dzięki temu Arcton WG przyczynia się do zwiększenia odporności roślin uprawnych na grzyby patogeniczne w warunkach często niedostępnych dla syntetycznych fungicydów.

Produkt ten może być stosowany do 4 razy w sezonie wegetacyjnym. W zbożach ozimych jesienią – 1 raz oraz wiosną w formach jarych i ozimych do 3 razy, w terminach zbieżnych z T1, T2 i T3. W celu optymalnego działania zalecamy wyprzedzenie aplikacji Arcton WG w stosunku do zabiegów wykonywanych syntetycznymi fungicydami. Z racji braku wpływu niskich temperatur na jakość działania produktu, zalecany jest on zwłaszcza na termin jesienny oraz wczesną wiosną T1. Wysoka tolerancja na promieniowanie UV umożliwia również zastosowanie produktu w terminie T3.

Preparaty Mikrobiologiczne Arcon

BioRace SL

Preparat mikrobiologiczny zawiera 2 szczepy żywych bakterii Pseudomonas sp., charakteryzujących się wysoką aktywnością. Dzięki temu błyskawicznie zasiedlają one rośliny niemal natychmiast po aplikacji. Gwarantuje to wysoką jakość działania bezpośrednio po zastosowaniu – idealne rozwiązanie przy dużej presji patogenów. BioRace SL zalecany jest do stosowania wiosną po wznowieniu wegetacji, możliwe jest jego 3-krotne zastosowanie. Produkt zalecamy aplikować w Technologii Biologicznej – w sekwencji z produktem Arcton WG, wówczas BioRace SL aplikowany jest w okolicach fazy liści flagowego (T2) i później.

Biorace preparat mikrobiologiczny

Convert WG

Convert WG to preparat mikrobiologiczny przeznaczony jest do aplikacji po zbiorze najważniejszych gatunków roślin uprawnych. Zawiera on szczepy bakterii charakteryzujące się bardzo wysoką aktywnością. Jego zastosowanie ogranicza występowania groźnych patogenów oraz szkodników, przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, a także zwiększa dostępność mikro i makroskładników dla roślin uprawnych.

Convert preparat mikrobiologiczny

Stosuj preparaty od AgroBiotics!

Jesteś profesjonalnym rolnikiem i uprawiasz zboże na swojej plantacji? Zadbaj o naturalną odporność upraw na choroby. Zmniejsz stosowanie chemii w swoim gospodarstwie i odpowiednio zadbaj o resztki pożniwne, które są ważnym źródłem składników pokarmowych Zastosuj preparaty od AgroBiotics, a osiągniesz sukces w postaci zdrowych upraw i wzrostu żyzności gleby. Zachęcamy do skorzystania z oferty!