O nas

Zespół Zarządzający

Zespół AgroBiotics został stworzony w oparciu o połączenie doświadczenia z dwóch obszarów: biotechnologii oraz środków ochrony roślin. Pozwoliło to na stworzenie kompetencji w kreowaniu unikatowych produktów.

Michał Mazurkiewicz

Michał Mazurkiewicz

Prezes Zarządu

Wnosi wieloletnie doświadczenie w branży chemicznej. Łączy wykształcenie ekonomiczne (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Humboldt’a) z chemicznym (Politechnika Wrocławska). Posiada doświadczenie w różnych segmentach rynku chemicznego, między innymi na stanowiskach Vice President w Grupie CEMEX oraz w Grupie CIECH na stanowisku Prezesa Zarządu CIECH R&D i zarządzającego biznesem środków ochrony roślin.

Bożena Mazurkiewicz

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Wnosi do projektu wieloletnie doświadczenie w biotechnologii. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (w tym programu realizowanego z Uniwersytetem Wisconsin w obszarze genetyki bakterii) oraz SGGW na wydziale Technologii Żywności. Wynalazca patentowy. Swoje doświadczenie badawcze zdobywała na Uniwersytecie Wageningen w Holandii oraz w działach R&D międzynarodowych koncernów. Między innymi w Grupie MARS oraz w DANONE gdzie była zatrudniona na stanowisku menedżera ds. procesów i technologii w globalnych strukturach R&I.

Bożena Mazurkiewicz