Rolnictwo – informacje nie tylko dla rolników

Rolnictwo od zarania dziejów podlega przemianom i to się nie zmienia w XXI wieku. Przeobrażenia wynikają z postępu technologicznego, ale kluczowy wpływ mają czynniki klimatyczne i zmiany występujące w środowisku, wynikające również z działalności człowieka. Rolnicy zwracają coraz większa uwagę na działania związane z zachowaniem swoich gospodarstw i pól w dobrym stanie dla siebie, swoich […]

Rolnictwo ekologiczne – czym jest i na czym polega?

Rolnictwo ekologiczne jest to jeden z systemów gospodarowania, który polega na produkcji żywności z maksymalnym poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt. Zakłada on rezygnację z stosowania środków produkcji charakterystycznych dla rolnictwa konwencjonalnego, w tym z większości pestycydów czy syntezowanych nawozów mineralnych. Powierzchnia upraw ekologicznych Powierzchnia użytków rolnych w Polsce wynosi ponad 18 mln ha. […]

Resztki pożniwne roślin – jak przyśpieszyć ich rozkład i czy są źródłem składników pokarmowych?

Celem uprawy roślin jest uzyskanie wysokiego plonu o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Oprócz głównego plonu handlowego po roślinach uprawnych pozostaje na polu plon uboczny – słoma i inne resztki roślinne. Mogą one podlegać również sprzedaży lub pozostawieniu, wówczas są cennym źródłem składników pokarmowych dla roślin następczych. Spis treści: Resztki pożniwne – co to? Jest to […]