Jakie bakterie azotowe wiążą azot z powietrza i udostępniają go roślinom

Jakie bakterie azotowe wiążą azot z powietrza i udostępniają go roślinom

Azot uznawany jest przez praktyków i naukowców za składnik pokarmowy, który w największym stopniu determinuje możliwość wykorzystania genetycznego potencjału plonowania roślin uprawnych. Znając kluczową rolę azotu w kształtowaniu plonu, warto umożliwić roślinie korzystanie z azotu z powietrza, w tym celu można wykorzystać niektóre szczepy bakterii azotowych np. bakterie Pseudomonas FeN

Na czym polega wiązania azotu z powietrza przez bakterie azotowe?

Bakterie azotowe, do których należy Pseudomonas FeN wytwarzają enzym nitrogenazy. Mają one zdolność wiązania azotu atmosferycznego i przekształcania go do formy amonowej, która jest dostępna dla roślin. Używanie nawozów sztucznych jest kosztowne i wymaga wysokich nakładów energii na ich wyprodukowanie, transport, i zastosowanie w polu. Diazotrofy, czyli organizmy mające zdolność przekształcenia azotu atmosferycznego do jonów amonowych przyswajalnych przez rośliny, czynią to w najbardziej ekonomiczny sposób. 

W jakich roślinach uprawnych i fazach rozwojowych należy stosować produkt Elbio FeN SL, zawierający bakterie azotowe

Na efektywność pobrania przez rośliny azotu z gleby wpływa wiele czynników, począwszy od wilgotności gleby, a kończąc na odżywieniu rośliny uprawnej pozostałymi makro i mikroelementami. W trakcie sezonu wegetacyjnego występują liczne czynniki ograniczające pobranie azotu z gleby w fazach kluczowych dla wzrostu i rozwoju roślin. Dlatego też bardzo ważna jest aplikacji preparatu mikrobiologicznego Elbio FeN SL. Bakterie Pseudomonas FeN zawarte w preparacie utrzymują się na roślinie przed dłuższy okres i umożliwiają wykorzystanie azotu z powietrza, przy nieograniczonej jego dostępności. 

Bakteria Pseudomonas FeN pochodzi z polskich gleb, w związku z tym w naszych warunkach klimatycznych namnaża się i zasiedla rośliny uprawne z bardzo dużą szybkością. Liczne doświadczenia przed wdrożeniowe wykazały, że preparat może być z powodzeniem stosowany w uprawie zbóż, rzepaku i kukurydzy, szczegółowy zakres stosowania w roślinach uprawnych został przedstawiony poniżej.

UprawaTermin stosowania (faza BBCH roślin)
Zboża ozime jesień: 
pełnia krzewienia (od BBCH 25) 
wiosna:  
od pełni krzewienia (od BBCH 25) do końca kłoszenia (do BBCH 59) 
Zboża jare od pełni krzewienia (od BBCH 25) do fazy liścia flagowego (do BBCH 39)  
Rzepak ozimy Rzepak ozimy 
jesień: 
5-7 liści właściwych (BBCH 15-17) 
wiosna:
od wznowienie wegetacji wiosennej do fazy żółtego pąka (BBCH 55-59) 
Rzepak jary  5-7 liści właściwych (BBCH 15-17) 
Kukurydza  od fazy 4 liścia (od BBCH 14)  
Burak cukrowy od 4 liści (od BBCH 14) 

Korzyści ze stosowania produktu Elbio FeN SL

Najważniejszą korzyścią z aplikacji produktu Elbio FeN SL jest zwiększenie dostępności azotu dla roślin uprawnych w trakcie sezonu wegetacyjnego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu bakterii azotowych Pseudomonas FeN. Pozwala to na obniżenie nawet o 30% nawożenia azotowego roślin w porównaniu do planu standardowego.

Możliwość obniżenia poziomu nawożenia azotem to jest niejedyna korzyść, wynikając z aplikacji preparatu. Bakterie zawarte w preparacie zaliczane są do grupy PGPB (ang. plant growth promoting bacteria), czyli stymulują rośliny do intensywnego wzrostu i wzmacniają ich wigor. Jest to szczególnie ważne w przypadku wystąpienia stresu abiotycznego np, suszy, wysokich temperatur, silnej operacji słonecznej i promieniowania UV.

Bakterie Pseudomonas FeN zwarte w produkcie Elbio FeN SL wydzielają siderofory. Tworzą one w glebie naturalne chelaty z kationami żelaza, w wyniku czego jest ono dostępne dla roślin uprawnych. Natomiast przestaje być dostępne dla grzybów patogenicznych oraz nie uczestniczy w uwstecznianiu fosforu przy nieustabilizowanym pH gleby.

Produkty z AgroBiotics charakteryzują się najwyższą jakością wykonania i bardzo wysoką funkcjonalnością. Bakterie zawarte w produktach są wyselekcjonowanie na drodze wieloetapowych badań. Dzięki temu te wybrane szczepy bakterii są wysoce przydatne dla upraw i mogą być stosowane w wielu gatunkach roślin. Bakterie z produktu trafiają również do gleby, w której powodują znaczny wzrost aktywności wiązania azotu.

Preparat mikrobiologiczny Elbio Fen
20 kwietnia, 2023