Susza – blokuje pobranie azotu z gleby, a może warto sięgnąć po azot z powietrza

Susza – blokuje pobranie azotu z gleby, a może warto sięgnąć po azot z powietrza

Na pobieranie azotu z gleby wpływ ma bardzo wiele czynników. Wśród nich są te zależne od działań, jakie podejmuje rolnik oraz te niezależne. Naturalna zasobność gleby w azot wynikająca ze struktury gleby, zawartości próchnicy, aktywności mikrobiologicznej oraz stosunków wodno-powietrznych to kapitał początkowy. 

Rola odczynu gleby w pobieraniu azotu

Zawartość azotu oraz jego dostępność dla roślin bardzo zależy od pH gleby, a niskie pH występujące na przeważającej powierzchni pól uprawnych w kraju, co bardzo niekorzystnie wpływa na aktywność mikrobiologiczną oraz dostępność i pobieranie azotu przez rośliny uprawne. Dlatego też regulacja odczynu gleby jest w Polsce bardzo ważna i poświęca jej się coraz więcej uwagi.

Susza, a pobranie azotu

Kolejnym ważnym czynnikiem mającym wpływ na dostępność azotu dla rośliny jest wilgotność gleby. O wiele częściej od nadmiaru wilgoci występuje jej niedobór, potocznie zwany suszą. Susza rolnicza poprzedza suszę hydrologiczną. Od wielu lat w Polsce, na przeważających obszarach mamy już do czynienia z suszą hydrologiczną, co oznacza głęboki deficyt wilgoci praktycznie każdej wiosny.

Niedobór wody bezpośrednio i pośrednio obniża plon

Nawet przy dużej zawartości azotu w glebie, w warunkach stresu spowodowanego suszą rośliny mogą odczuwać brak azotu, który jest głównym pierwiastkiem budującym plon. Bardzo często niedobory te są trudno zauważalne w trakcie wegetacji, ale mają znaczący wpływ na uzyskany plon. Azot należy do pierwiastków, który w sytuacji niedoboru przemieszcza się z dolnych części rośliny ku górnej, z dolnych liści na pędzie do górnych. Skutki tego procesu objawiają się jaśniejszą barwą dotkniętych tym organów. Rzadko jednak niedobory azotu prowadzą do wyraźnych objawów, a w sytuacji krańcowej nekroz tak częstych w przypadku niektórych innych pierwiastków. Z tego też powodu są trudne do zdiagnozowania i podjęcia ewentualnych działań naprawczych.

Preparaty mikrobiologiczne dostarczą azot

Doskonałym i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem, jest stosowanie preparatów mikrobiologicznych, które bezpośrednio zaopatrują rośliny w azot. Przykładem takiego preparatu jest Elbio FEN SL, który nie tylko dostarcza roślinom azot, ale też wywiera bardzo korzystny wpływ na wigor roślin. Bakterie zawarte w preparacie Elbio FEN SL zasiedlają nie tylko glebę i powierzchnię rośliny, ale wnikają też do jej wnętrza, tworząc bardzo korzystny endobiom. Preparat można stosować w bardzo wielu uprawach polowych takich jak zboża, rzepak, kukurydza, burak cukrowy i wiele innych. 

Elbio FEN SL — azot dostępny tam, gdzie jest najbardziej potrzebny

Dzięki zastosowaniu Elbio Fen SL można znacząco ograniczyć nawożenie azotem, nawet o 30% w stosunku do planu standardowego. Na tym jednak nie kończą się korzyści ze stosowania preparatu. W warunkach suszy bakterie, które współpracują z roślinami nie tylko wiążą azot odżywiając rośliny i dostarczając go tam, gdzie jest niezbędny, ale także korzystnie wpływają na redukcję stresu wywołanego brakiem wody.

Dzieje się tak, ponieważ bakterie wytwarzają wiele substancji potrzebnych roślinie, a także stymulują je do wytwarzania wielu hormonów. Dzięki zwiększonej produkcji auksyn i cytokinin wzrasta wigor roślin, przez co są one mniej podatne na stres abiotyczny. Dzięki dostarczonemu azotowi oraz zwiększonemu wigorowi rośliny są w stanie wytworzyć większy plon o lepszej jakości.

Preparat mikrobiologiczny Elbio Fen

Rośliny powinny być w dobrej kondycji

Dodatkowo rośliny dzięki lepszej kondycji są mniej podatnie nie tylko na stres abiotyczny taki jak susza, ale też na stres biotyczny. Przejawia się to mniejszą podatnością na choroby oraz atak szkodników, a regeneracja roślin po ich ataku jest szybsza.

Agrobiotics proponuje nowoczesne rozwiązania dla wszystkich gospodarstw

W ofercie firmy Agrobiotics znajduje się wiele preparatów mikrobiologicznych przeznaczonych do rozwiązywania problemów występujących na plantacjach. Convert WG to preparat mikrobiologiczny w odmienny sposób wpływający na zwiększenie dostępności azotu i innych składników odżywczych w glebie.

Jest wykorzystywany do przyśpieszenia rozkładu resztek pożniwnych, przez co zwiększa zawartość próchnicy i pośrednio wpływa na poprawę retencji wody w glebie. To dodatkowo wspiera rośliny uprawiane na polach gdzie stosowany był Convert WG w minimalizowaniu skutków powtarzającej się w kolejnych latach suszy. Dzięki szybszemu rozkładowi resztek pożniwnych zmniejsza się także pula chorobotwórczych mikroorganizmów, które mogą osłabiać wigor roślin w kolejnych cyklach uprawowych.

Optymalizacja dostarczania azotu roślinom

Według raportu FAO z 2017 roku na świecie rocznie wprowadza się 110 mln tonazotu na pola. Badania naukowe dowodzą, iż znaczna ich część, od 50 do nawet 80% nie jest wykorzystywana przez rośliny. Zależy to w dużej mierze od sposobu uprawy i uprawianego gatunku, warunków klimatycznych w tym ilości i dostępności wody, lecz przede wszystkim od aktywności mikrobiologicznej na plantacji.

Z tego też powodu jest bardzo korzystne stosowanie preparatów mikrobiologicznych, albowiem ogranicza to stosowania nawozów sztucznych, a jednocześnie znakomicie poprawia ich wykorzystanie. Dodatkowo zastosowanie starannie wyselekcjonowanych szczepów bakterii pod względem ich działania nie tylko poprawia wykorzystanie azotu, ale też przyczynia się do pozyskiwania niskim kosztem azotu z powietrza.

Dalsze korzyści to poprawa wigoru roślin, możliwość uzyskania większego plonu o lepszych parametrach jakościowych. Stres związany z nieunormowanymi warunkami wilgotnościowymi gleby, a zwłaszcza suszy jest lepiej znoszony przez rośliny i w sytuacji ich poprawy uprawa szybciej wraca do pełnej produktywności.

12 czerwca, 2023