<strong>Rolnictwo – informacje nie tylko dla rolników</strong>

Rolnictwo – informacje nie tylko dla rolników

Rolnictwo od zarania dziejów podlega przemianom i to się nie zmienia w XXI wieku. Przeobrażenia wynikają z postępu technologicznego, ale kluczowy wpływ mają czynniki klimatyczne i zmiany występujące w środowisku, wynikające również z działalności człowieka. Rolnicy zwracają coraz większa uwagę na działania związane z zachowaniem swoich gospodarstw i pól w dobrym stanie dla siebie, swoich rodzin i przyszłych pokoleń.

Rolnictwo zmieniało się w czasie

Rozwój cywilizacji nierozerwalnie związany jest z rolnictwem. To dzięki niemu rozwinęła się technologia (choć niektórzy twierdzą że głównie dzięki wojnom), gwałtownie wzrosła, i nadal wzrasta populacja ludzi na Ziemi oraz rozwinęła się kultura. Człowiek stworzył nowe gatunki – np. niektóre zboża, jak choćby pszenicę 5000 p.n.e. i pszenżyto w XX wieku (dzięki Polskim hodowcom).

Przez stulecia rolnictwo przeobrażało środowisko. Od XIX wieku zmiany te zostały spotęgowane przez przemysł. Towarzyszą temu zmiany klimatyczne związane z naturalnymi cyklami oraz działalnością człowieka, której skala jest dyskutowana przez naukowców.

Rolnictwo przez wprowadzanie nowych gatunków i odmian uprawnych, często sprowadzanych z innych stref klimatycznych i geograficznych zaburzyło naturalną równowagę. Dodatkowy wpływ na rolnictwo wywarło wprowadzenie większych pól i uproszczonych płodozmianów, a właściwie wprowadzenie praktycznie monokultury zbożowej. Takie działania spowodowane były w dużej mierze koniecznością dostosowania rolnictwa do zmieniającego się rynku, stad też znaczący wzrost powierzchni zasiewów tej grupy roślin.

Chemizacja rolnictwa

W XX wieku rozpoczęła się intensywna chemizacja rolnictwa począwszy od nawozów sztucznych, a kończąc na środkach ochrony roślin. To dodatkowo zubożyło bioróżnorodność na polach i w uprawach, przyczyniając się do degradacji gleb -zmniejszenia zawartości próchnicy i aktywności biologicznej. Jednocześnie gwałtownie wzrasta presja chwastów, chorób i szkodników. Pojawiają się nowe szkodliwe gatunki, a znane dotychczas są bardziej agresywne i trudniejsze do opanowania  przez dostępne produkty z grupy środków ochrony roślin.

Rolnictwo w Polsce a zmiany klimatyczne

Obecnie rolnicy widzą jak skomplikowany jest ich warsztat pracy, jak złożone są zależności ich decyzji i działań ze środowiskiem i zmiennymi warunkami pogodowymi. Nasz kraj leży na granicy klimatu wilgotnego morskiego i suchego kontynentalnego, dlatego tak trudno przygotować długoterminowe prognozy pogody. Z tego też wynikają w zimie okresy z temperaturami poniżej zera i trwałą okrywą śnieżną oraz z dodatnią bez śniegu. Daje się zauważyć że okresy bezśnieżne są coraz częstsze i dłuższe. Jest to zgodne z obserwacjami IMGW-PIB, które mówią że w ciągu ostatnich 70 lat, średnia temperatura w miesiącach zimowych wzrosła o około 2,5 °C. Wiemy też z informacji IMGW – PIB, że rok 2022 był jednym z najcieplejszych w historii śledzenia klimatu w Polsce. Pierwszy dzień 2023 roku to historyczne rekordy dodatniej temperatury w praktycznie każdym miejscu w Polsce.

Zmiana warunków produkcji

Rolnicy stają przed wyzwaniem jak radzić sobie w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu związanym nie tylko ze środowiskiem, klimatem i nowymi zagrożeniami ze strony agrofagów, ale także z nowymi trendami konsumenckimi oraz regulacjami prawnymi, które z nich wynikają lub je kreują. Te aspekty zostaną omówione w kolejnym artykule, zwróćmy teraz uwagę na jeden bardzo konkretny element jakim jest wycofywanie wielu  środków ochrony roślin. Wynika to z coraz bardziej specyficznych kryteriów oceny oraz restrykcyjnych norm jakie muszą spełniać istniejące jak i potencjalnie nowe produkty.

Konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań do gospodarstw

Firma AGROBIOTICS oferuje alternatywne rozwiązania dla powszechnie stosowanych dotychczas konwencjonalnych metod ograniczania występowania chorób w uprawie roślin. W dużym uproszczeniu polega to na wzmocnieniu naturalnego potencjału roślin uprawnych i wsparcia ich zmagań w trudnych dla nich warunkach jesienią, zimą i wiosną po ruszeniu wegetacji. Mowa tutaj o preparatach mikrobiologicznych, które na wielu poziomach wywierają korzystny wpływ na naturalne mechanizmy obronne roślin. Dla wielu chorób już w okolicy 0 °C mogą wystąpić warunki do infekcji i rozwoju. Tradycyjne metody ich ograniczania i zwalczania w postaci zabiegów syntetycznymi środkami ochrony roślin są niewystarczające (zaprawy nasienne) lub nie mogą być zastosowane (aplikacja nalistna fungicydów wiosną).

AgroBiotics – bakterie dla rolnictwa

Przykładem kompleksowego podejścia do prowadzenia uprawy jest ARCTON®WG. Preparat mikrobiologiczny, który dzięki unikatowemu doborowi szczepów bakterii, także z Antarktyki, jest świetnie dopracowany pod względem wsparcia naturalnych mechanizmów odporności zbóż na wiele patogenów, powodujących m.in. chorób podstawy źdźbła, septoriozy, rdze czy też mączniaka. ARCTON®WG, który zawiera bakterie odporne na skrajne temperatury i wysokie promieniowanie UV, można stosować już jesienią, a także bardzo wczesną wiosną. Daje to możliwość silnego wsparcia zdrowego startu wegetacji dla zbóż i budowy podstawy dla dobrego plonu.

Preparat Mikrobiologiczny Arcon

Współczesne rolnictwo będąc jednym z najstarszych zajęć człowieka jest jednocześnie bardzo nowoczesne. Wymaga bardzo wszechstronnej wiedzy z wielu dziedzin. Regulacje prawne, trendy rynkowe i konsumenckie, środowisko i klimat oraz szeroko rozumiana wiedza rolnicza wpływają na codzienne funkcjonowanie gospodarstw rolnych. W dobie globalizacji nie można też pominąć Internetu, rolnictwa precyzyjnego z wykorzystaniem najnowszych technologii GPS, zaawansowanych algorytmów wspierających podejmowanie decyzji i informacji przetwarzanych w Big Data. Rolnictwo to również super nowoczesne traktory, kombajny i inne maszyny, które już dziś mogą działać autonomicznie (bez aktywnego udziału człowieka).

16 stycznia, 2023