Fuzarioza liści

Fuzariozy to zbiorcza nazwa grupy chorób wywoływanych przez grzyby z rodzaju Fusarium. Choroby występują na wielu gatunkach roślin zarówno uprawnych, jak i dzikorosnących. Grzyby z rodzaju Fusarium atakują rośliny przez cały okres wegetacji. Fuzarioza liści obecnie nie jest chorobą powszechną, dużo częściej w zbożach występuje fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni oraz fuzarioza kłosów.


Sprawdź, którym gatunkom zbóż zagraża fuzarioza liści, jak ją rozpoznać oraz jakie zabiegi stosować w celu jej zwalczenia.

Które zboża są szczególnie zagrożone fuzariozą liści?

Fuzarioza liści (Fusarium spp.) występuję głównie na pszenicy ozimej i jarej, dużo rzadziej jej objawy można zaobserwować na pszenżycie, jęczmieniu i życie.

Znaki i objawy fuzariozy w zbożach

Fuzarioza liści widoczna jest na liściach zbóż. W początkowej fazie rozwoju choroby na porażonych liściach pojawiają się jasne, wodniste i owalne plamy, które mogą mieć barwę sinoniebieską lub szarozieloną.

W kolejnych fazach rozwoju choroby plamy nieco ciemnieją i stają się żółte/słomkowe. Na tym etapie, niewprawne oko może pomylić objawy fuzariozy liści z objawami septoriozy.

Rośliny mogą być porażane przez patogeny z rodzaju Fusarium w różnych fazach rozwojowych. Brak skutecznej ochrony fungicydowej prowadzi do stopniowego opanowania całej blaszki liściowej, która z czasem zasycha. Znacznie ograniczenie powierzchni asymilacyjnej wpływa negatywnie na wielkość plonu i jakość ziarna.

Przyczyny wystąpienia fuzariozy liści

Fuzarioza liści zbóż jest chorobą, z którą na polach uprawnych mamy do czynienia coraz częściej. Wynika to przede wszystkim ze zmian klimatycznych (choroby grzybowe najefektywniej rozwijają się w ciepłym i wilgotnym środowisku) oraz dużego udziału zbóż w płodozmianie oraz rosnącego areału kukurydzy. Kolejnym czynnikiem, który sprzyja występowaniu fuzarioz są uproszczenia w uprawie roli i brak świadomego gospodarowania resztkami pożniwnymi.

Rozwojowi fuzariozy liści sprzyjają wysoka wilgotność powietrza oraz temperatury utrzymujące się w zakresie od 15 do 26°C. Zarodniki grzybów roznoszone są przez wiatr i krople wody (deszcz, rosa). W stosunkowo krótkim czasie mogą zainfekować znaczną część blaszki liściowej a także łatwo przenoszą się z rośliny na roślinę.

Jak zapobiegać i zwalczać fuzariozę liści?

Optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie metod niechemicznych i chemicznych, czyli postępowanie zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin.  Jednym z ważniejszych elementów jest urozmaicenie płodozmianu, tak aby zbyt często rośliny zbożowe nie następowały po sobie. Równie ważne jest wykonywanie zabiegów agrotechnicznych przyspieszających rozkład słomy – medium przenoszącego choroby pomiędzy sezonami wegetacyjnymi. Kolejnym krokiem jest stosowanie zabiegów grzybobójczych, z racji tego że Fuzarioza liści powodowana jest przez grzyby z rodzaju Fusarium, jej występowanie ograniczają zabiegi na inne choroby powodowane przez te grzyby patogeniczne.

Zmniejszeniu negatywnego odziaływania na zboża przez grzyby z rodzaju Fusarium  można uzyskać przez aplikacje preparatów mikrobiologicznych z AgroBiotics. Produkty Arcton WG i BioRace SL działają antagonistycznie w stosunku do sprawców w warunkach aplikacji nalistnej. Z kolei Convert WG przyspiesza rozkład resztek pożniwnych – miejsca zimowania patogenów, a poprzez działanie sidereforów wytwarzanych przez bakterie z preparatu, ograniczana dostępność żelaza dla grzybów oraz działa antagonistycznie w stosunku do samych sprawców chorób.

Convert preparat mikrobiologiczny