Rola mikroorganizmów glebowych w produkcji rolnej

Rola mikroorganizmów glebowych w produkcji rolnej

Na żyzność gleby wpływa wiele czynników, a za jeden z kluczowych uznaje się aktywność mikroorganizmów żyjących w glebie. Pożyteczne bakterie i inne mikroorganizmy glebowe pełnią ważną funkcję w rolnictwie i mają duży wpływ na wzrost roślin oraz wysokość i jakość uzyskanych plonów.

Z tego artykułu dowiesz się, czym są organizmy żyjące w glebie, jaka jest ich rola w uprawach oraz jak wykorzystać biopreparaty, by poprawić właściwości biologiczne roli.

Mikroorganizmy glebowe – niewidoczne, ale niezbędne

Pożyteczne organizmy glebowe, takie jak niektóre bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki oraz glony pełnią wiele istotnych funkcji, mogą m.in zwiększać efektywność nawozów mineralnych, obiegu makro i mikroelementów.

Bakterie glebowe odpowiadają także za wiele procesów zachodzących w glebie, na przykład ich liczebność decyduje o zawartości próchnicy, głównego parametru żyzności. Biorą udział w rozkładzie resztek materii organicznej, takich jak resztek pożniwnych, poplonów i obornika, jak i substancji toksycznych, na przykład pestycydów.

Rola mikroorganizmów w produkcji rolnej

Pożyteczne mikroorganizmy glebowe biorą udział w obiegu najważniejszych pierwiastków – węgla, azotu i fosforu. Odgrywają istotną rolę kształtowaniu i poprawianiu struktury gleby, zapobiegają erozji oraz nadmiernemu przesuszeniu gleby, utrzymując jej prawidłową wilgotność.

A dzięki temu, że żywią się tym samym, co szkodliwe patogeny, konkurują z nimi o składniki odżywcze z gleby, znacząco ograniczając ich rozwój.

Są również pożyteczne dla roślin uprawnych. Dzięki zjawisku mikoryzy zwiększają powierzchnię chłonną systemu korzeniowego, zaopatrując roślinę w wodę i niezbędne składniki odżywcze, poprawiając odporność roślin oraz wspierając ich wzrost i rozwój.

Może Cię zainteresować: Jak wapnowanie gleby wpływa na jakość upraw?

Zastosowanie bakterii w poprawie właściwości gleby

Stosując odpowiednio dobrane aktywne szczepy bakterii, można poprawić żyzność gleby i przywrócić jej równowagę biologiczną. Jednym z nich są bakterie z rodzaju Bacillus.

Bacillus rozkłada roślinne związki organiczne, wytwarzają aminokwasy, a także produkuje siderofory wiążące jony żelaza i uniemożliwiające ich pobieranie przez patogeny.

Oprócz poprawy struktury gleby udostępniają roślinom zablokowane związki mineralne, które są obecne w glebie lub nawozach, ale w formie nieprzyswajalnej dla roślin. Według badań zastosowanie tego szczepu bakterii może zwiększać przyswajanie fosforu o nawet 30%.

Ponadto skracają czas jej mineralizacji materii organicznej, co sprawia, że rośliny mogą skorzystać ze składników pokarmowych zawartych nawozach naturalnych czy resztkach pożniwnych.

Zasiedlając system korzeniowy roślin, bakterie wytwarzają związki przywracające łatwo przyswajalne formy różnych minerałów, nie tylko fosforu, ale też potasu, manganu, azotu i żelaza.

Do bakterii pobierających wolny azot z powietrza glebowego zaliczamy bakterie symbiotyczne i niesymbiotyczne. Bakterie symbiotyczne, czyli brodawkowe, żyją w symbiozie z roślinami motylkowymi, tworząc na jej korzeniach brodawki.

Pobierają z nich węglowodany, a w zamian udostępniają związki azotu. Bakterie symbiotyczne to między innymi te z rodzaju Rhizobium, a niesymbiotyczne z rodzaju Pseudomonas.

Użycie biopreparatów do poprawy zdrowia gleby

Stosując odpowiednio dobrane preparaty biologiczne zawierające bakterie można znacząco usprawnić pracę rolną i obniżyć koszty prowadzenia uprawy. Przede wszystkim uzyskasz widoczną poprawę struktury gleby na gruzełkowatą, która stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania.

Przy użyciu biopreparatów możesz liczyć także na szybki rozkład materii organicznej, przerabiając ją na próchnicę, która w dużej mierze kształtuje produktywność i żyzność.

Wprowadzanie odpowiednich i wydajnych szczepów bakterii do gleby wpływa również na wiązanie azotu atmosferycznego, dzięki czemu możliwa jest modyfikacja planu nawożenia azotem.

W ofercie Agrobiotics znajdziesz sprawdzone mikrobiologiczne preparaty, które w naturalny sposób potęgują mechanizmy odpornościowe roślin (ARCTON WG, BioRace SL), przyspieszają rozkład resztek pożniwnych, zwiększają żyzność gleby (CONVERT WG) oraz pozwalają zoptymalizować nawożenie azotowe dzięki wiązaniu azotu atmosferycznego (ELBIO FEN SN).

Preparat mikrobiologiczny Elbio Fen

Rola mikroorganizmów glebowych – podsumowanie

Znajomość funkcji, jakie spełniają mikroorganizmy w glebie, pozwala na lepsze wykorzystanie naturalnych procesów zachodzących w glebie w celu poprawy jej żyzności i jakości. Dzięki temu każdy rolnik może dążyć do zwiększenia efektywności, zmniejszenia kosztów uprawy oraz zrównoważonej produkcji rolniczej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą biopreparatów.

20 grudnia, 2023