Convert preparat mikrobiologiczny
Termin zabiegu
Zalecana dawka [kg/ha]
Dawka wody [l/ha]
Rekomendowana ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym
Po zbiorze rośliny uprawnej na ściernisko i resztki pożniwne zbóż, kukurydzy i rzepaku oraz po zbiorze pozostałych roślin uprawnych
1,0 – 1,5
200-300
1

Wzrost dostępność NPK i żelaza

Bakterie zawarte w Convert® WG wpływają na wiele złożonych procesów biochemicznych w glebie, których efektem jest zwiększenie ilości dostępnych dla roślin składników pokarmowych .

Zrealizowanie wszystkich funkcjonalności produktu Convert® WG możliwe jest dzięki bardzo wysokiej aktywności szczepów bakterii z rodzaju Bacillus sp. wchodzących w skład produktu. Jednym z najważniej- szych parametrów będących miarą aktywności mikroorganizmów jest BZT – biologiczne zapotrzebowanie na tlen. Im większe zapotrzebowanie na tlen tym większa jest aktywność mikroorganizmów.

Podstawowe cechy Arcton WG

Forma
WG – granule do przygotowania zawiesiny wodnej
Skład produktu
2 szczepy Bacillus sp., każdy w ilości 108 jtk/g
BEZGMO
Technologia produkcji
Nie zawiera bakterii modyfikowanych genetycznie
Przygotowanie cieczy opryskowej
Nie wymaga wcześniejszego namnażania

Zainteresowany Convert WG?

tel: +48 662110960

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy Osadkowski