Przewagi produktu

Potęguje naturalne mechanizmy odporności roślin na choroby

Zawiera żywe szczepy bakterii o wysokiej aktywności

Intensywne zasiedlenie roślin bezpośrednio po aplikacji

Termin aplikacji

Termin zabiegu

Zalecana dawka
[kg/ha]

Dawka wody
[l/ha]

Rekomendowana ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym

po wznowieniu wegetacji
(od BBCH 29)

1,0 – 1,5

200-300

3 lub zgodnie z technologią

w fazie liścia flagowego

(BBCH 37-39)

1,0 – 1,5

200-300

od końca kłoszenia do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków

(BBCH 59-73)

1,0 – 1,5

200-300

pszenica jara, pszenica jara durum, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, żyto jare, orkisz jary

pszenica ozima, pszenica ozima durum, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, owies ozimy, żyto ozime, orkisz ozimy

Podstawowe cechy BioRace SL

Forma

SL – ciecz do sporządzenia roztworu wodnego

Technologia produkcji

Nie zawiera bakterii modyfikowanych genetycznie

Skład produktu

2 szczepy Pseudomonas sp., każdy w ilości 108 jtk/g

Przygotowanie cieczy opryskowej

Nie wymaga wcześniejszego namnażania