Przewagi produktu

Zawiera bakterie z Antarktyki odporne na skrajne temperatury i UV

Zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki

Zdolności namnażania w szerokim zakresie temperatur od wartości ujemnych do 30°C

Termin aplikacji

Termin zabiegu

Zalecana dawka
[kg/ha]

Dawka wody
[l/ha]

Rekomendowana ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym

jesienią od początku fazy krzewienia
(od BBCH 21)

1,0 – 1,5

200-300

4 lub zgodnie z technologią

po wznowieniu wegetacji
(BBCH 25-29)

1,0 – 1,5

200-300

w fazie liścia flagowego
(BBCH 37-39)

1,0 – 1,5

200-300

od końca kłoszenia do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków
(BBCH 59-73)

1,0 – 1,5

200-300

pszenica jara, pszenica jara durum, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, żyto jare, orkisz jary

pszenica ozima, pszenica ozima durum, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, owies ozimy, żyto ozime, orkisz ozimy

Podstawowe cechy Arcton WG

Forma

WG – granule do przygotowania zawiesiny wodnej

Technologia produkcji

Nie zawiera bakterii modyfikowanych genetycznie

Skład produktu

3 szczepy Bacillus sp., każdy w ilości 108 jtk/g

Przygotowanie cieczy opryskowej

Nie wymaga wcześniejszego namnażania