pszenica jara, pszenica jara durum, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, żyto jare, orkisz jary

pszenica ozima, pszenica ozima durum, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, owies ozimy, żyto ozime, orkisz ozimy

Terminy aplikacji

Zastosowanie rekomendowanej technologii umożliwia prowadzenie plantacji zbóż bez konieczności stosowania zabiegów fungicydowych wykonywanych konwencjonalnymi środkami ochrony roślin.

Arcton WG - aplikację zalecamy z 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do standardowych zabiegów fungicydowych.

BioRace SL - aplikację zalecamy przeprowadzić w analogicznym okresie, jak standardowe zabiegi fungicydowe.

Podstawowe cechy Arcton WG

Forma

WG – granule do przygotowania zawiesiny wodnej

Technologia produkcji

Nie zawiera bakterii modyfikowanych genetycznie

Skład produktu

3 szczepy Bacillus sp., każdy w ilości 108 jtk/g

Przygotowanie cieczy opryskowej

Nie wymaga wcześniejszego namnażania

Podstawowe cechy BioRace SL

Forma

SL – ciecz do sporządzenia roztworu wodnego

Technologia produkcji

Nie zawiera bakterii modyfikowanych genetycznie

Skład produktu

2 szczepy Pseudomonas sp., każdy w ilości 108 jtk/g

Przygotowanie cieczy opryskowej

Nie wymaga wcześniejszego namnażania